top of page

בעשור האחרון החברה מספקת תוכן חווייתי לעשרות מסגרות שונות לילדים וילדות בחופשות השונות.

במסגרת זו אנו מספקים: הצגות, מופעים, סדנאות מדע, אמנויות שונות, ימי שיא אקולוגיים, מדעיים, אמנותיים ועוד, כל זאת בהתאם לתכנית הקייטנה.

מזה 5 שנים צועדים איתנו בתי ספר רבים בארץ במסגרת "בתי הספר של החופש הגדול" כמו כן אנו מספקים מענה לילדי עובדים בחברות השונות.

התכנים הינם חווייתים וגורמים למשתתפות ולמשתתפים להיות פעילים בעבודה צוותית ופרטנית.

החברה מפתחת תכנים במשך כל השנה בהתאם לצרכי הקהל.

AdvA_Ishavit_קיץ-2021-03.png

קייטנות

bottom of page