top of page

סדנאות למנהלים

חברת "עידית שביט" מציגה בפניכם.ן סדנאות לצוותים העוסקים בלמידה ארגונית, התחדשות ורענון בערכי החברה, גיבוש, הווי.

ציון ימים מיוחדים: יום האישה, קבלת האחר ושונות ועוד. כמו כן אנו מציעים מגוון הרצאות העוסקות בעולם העבודה העתידי: ניהול זמן, חשיפה לעולם טכנולוגי, רלוונטיות, אתגרים חדשים, גמישות מחשבתית, אלה הם הצרכים החדשים של הארגונים כיום.

נשמח להגיע אליכם.

AdvA_Ishavit_לחרוג מגבולות הגזרה-03.png
AdvA_Ishavit-1_תרבות ועסקים עולם ערבי-2022-01.png
bottom of page