top of page

סדנאות מדע

סדנאות מדע

סדנאות חווייתיות לילדים וילדות ולבני ובנות נוער:

הסדנאות במגוון תחומים: ביולוגיה, כימיה, פיסיקה, טכנולוגיה.

סדנאות המדע פותחו במהלך השנים על ידי על מנת לקדם את נושאי המדע השונים הן בחינוך הפורמאלי כסדנאות העשרה והן בחינוך הבלתי פורמאלי.

בסדנאות אנו משתמשים בציוד מעבדתי, בשיטות חקר שונות, ניסויים, המעודדות חשיבה ביקורתית מצד המשתתפים והמשתפות.

נושאי הסדנאות:

  • צבע מהטבע

  • אשליות אופטיות

  • מדע ובריאות

  • גנטיקה

  • זיהוי פלילי

  • עיצוב והדפסה בתלת מימד

  • משחקי מדע

  • האור

  • שווי משקל ועוד

החברה מפתחת תכנים במשך כל השנה בהתאם לצרכי הקהל.

bottom of page