top of page

בעשור האחרון החברה מספקת תוכן חווייתי לעשרות מסגרות שונות לילדים וילדות בחגים ובחופשות.

במסגרת זו אנו מספקים: הצגות, מופעים, אמנויות שונות, סדנאות מדע, ימי שיא אקולוגיים, מדעיים, אמנותיים ועוד, כל זאת בהתאם לתכנית הפעילות.

כמו כן אנו מספקים מענה לילדי עובדים בחברות השונות, ובהתאם לחגים ולפעילויות.

התכנים הינם חווייתים וגורמים למשתתפות ולמשתתפים להיות פעילים בעבודה צוותית ופרטנית.

החברה מפתחת תכנים במשך כל השנה בהתאם לצרכי הקהל.

AdvA_Ishavit_Passover-2021_Artboard 5 co

פעילויות לחגים

bottom of page