top of page

הרצאות לצוותי מכירות

חברת "עידית שביט" מציגה בפניכם.ן הרצאות לסדנאות וכנסים לצוותים העוסקים בלמידה ארגונית, התחדשות ורענון בערכי החברה, גיבוש, הווי. ציון ימים מיוחדים: יום האישה, קבלת האחר ושונות ועוד. כמו כן אנו מציעים מגוון הרצאות העוסקות בעולם העבודה העתידי: ניהול זמן, חשיפה לעולם טכנולוגי, רלוונטיות, אתגרים חדשים, גמישות מחשבתית, אלה הם הצרכים החדשים של הארגונים כיום.

נשמח להגיע אליכם.

AdvA_Ishavit_Erez-ללא-זום-02.png
bottom of page